Akademije

Izbirajte med več kot 160 programi in 6 akademijami

 • Vrhunski, zahtevni, motivacijski treningi – projektno vodeni
 • Lastni know-how – 160 lastnih programov soft veščin – 6 akademij
 • Trening oblikovan po predhodno opravljenem assesmentu – prilagojen obstoječi korporativni kulturi podjetja
 • Oblikovanje prodajnih strategij, vizij in misij
 • Izvajanje izpitov po treningu – certificiranje akademij, zlati srebrni in bronasti certifikati
 • Izdelava pisnih standardov dela – protokolov in priročnikov – produktov treningov
 • Uvedba – certificiranje prodajnih in vodenjskih coachev – postavljanje coaching platforme
 • Mentoriranje in svetovanje med in po projektu izvedbe akademij
 • Uvajanje orodij za merjenje učinkov treningov – prodaja, vodenje, coaching
 • Dvig motivacije, učinkovitosti zaposlenih in produktivnosti zaposlenih
 • Uvajanje mehkih konsekvenc za tiste, ki se standardov ne držijo.

Projekt podvojitev prodaje v podjetju - potek po fazah

1
»Scan« kompetenc zaposlenih.

Ocena trenutnega stanja in izdelava konkretnega plana treningov.

2
Izvedba treningov.

Treningi so praktično usmerjeni v učenje praktičnih principov delovanja in razvoj potrebnih veščin. Vsi treningi so praktično naravnani in usmerjeni v aktivno sodelovanje udeležencev na treningu.

3
Integracija coachinga v prodajne in vodenjske time.

80% znanja se izgubi v 48 urah. Da bi zagotovili visok nivo znanj jih je potrebno vzdrževati in krepiti skozi coaching metodo.

4
Eksterno mentoriranje in vodenje coachev po zaključeni akademiji.

Stratos trenerji ostanemo z vami tudi po zaključku treningov in izobraževanj skozi Stratos mentorski program.

5
Spremljanje rezultatov in sprememb.

Uvajamo orodja merjenja po opravljenih treningih za spremljanje napredka in rezultatov. Ustvarjamo in merimo spremembe.

PONOSNI NA SODELOVANJA

Sodelovanje s podjetji iz različnih industrij, grajenje dolgoročnejših partnerstev in uspešno zaključeni projekti so nam v ponos in motivacijo.