Akademija prodaje

RAZVOJ PRODAJNIH KOMEPETENC DO NIVOJA PRODAJNE ODLIČNOSTI

Program Prodajne akademije sloni na edinstvenem celovitem pristopu razvoja prodajnih kompetenc, ki udeležencem pomaga doseči prodajno odličnost skozi treninge najnovejših prodajnih orodij. Cilj prodajne akademije je tudi postaviti pisne standarde dela v prodaji in izdelati strategija razvoja prodaje na vseh nivojih.

Trening Prodajne akademije začnemo z izvedbo treninga komunikacijskih orodij prodaje in nadaljujemo v smeri razvoja vseh prodajnih kompetenc v okviru šestih kritičnih prodajnih segmentov – Stratosov know-how. Po treningu Prodajne akademije izdelamo pisne prodajne protokole in priročnike, kot pisne merljive prodajne standarde. Skozi celoten projekt Prodajne akademije nadzorujemo napredek, preverjamo znanja in veščine udeležencev in akademijo zaključimo z izpitom.

 

PROJEKT PODVOJITVE PRODAJE V PODJETJU

 • Scan prodajnih kompetenc
 • Treningi – dvig – prodajnih komepetenc
 • Izdelava prodajnih strategij
 • Integracija coachinga v prodajne time
 • Eksterno mentoriranje in vodenje coachev po zaključeni akademiji
 • Izdelani pisni standardi prodaje (protokoli in priročniki)
 • Razvoj vodstvenih kompetenc prodajnih vodij
 • Postavljanje hunting in farming standardov
 • Oblikovanje hunting strategij za večjo produktivnost in učinkovitost dela
 • Optimizacija delovnega časa prodajnih timov

 

METODA DELA

 • Vrhunska – zahtevna, dinamična, učinkovita.
 • Interaktivno delo – udeleženci 100 % aktivni.
 • Prilagajanje realnim situacijam iz tekočega dela in iskanje rešitev za konkretne izzive.
 • Igranje vlog, kondicijski trening, demonstracijske vaje, action learning (20% trener – 80% udeleženci).
 • Izdelava individualnih akcijskih načrtov in aktivnosti za udeležence.
 • Individualni pristop ne glede na to, da gre za delo v skupini.