Mystery Client

Akcija skrivnostni kupec (Mistery Client)

Podjetje Stratos akademija izvaja Akcijo skrivnostni kupec z namenom analize trenutnega stanja prodajalcev in njihovih veščin. Poudarek je na 6 kritičnih prodajnih segmentih, ki predstavljajo strukturo – protokol prodaje, in sicer:

  1. Prvi vtis in uvod,
  2. Pozicioniranje strank – ugotavljanje statusa, potreb, želja in bolečin stranke,
  3. Predstavitev ponudbe, navduševanje strank za odločitev za ponudbo,
  4. Reševanje ugovorov in izgovorov,
  5. Zaključevanje prodaje,
  6. Cross & up-selling.

Cilj akcije skrivnostni kupec je pridobiti objektivne informacije o izkušnji strank, zato na Stratosu opravimo akcijo Skrivnosti kupec tudi po opravljenih treningih, kjer ocenimo, ali se zaposleni držijo novo naučenih standardov podjetja.