Total consulting

Stratos Total Consulting

Stratos Total Consulting je projekt prestrukturiranja podjetij, ki z naborom inovativnih rešitev poleg posnetka stanja in odkrivanja področij potrebnih izboljšav na vseh segmentih delovanja podjetja ponuja tudi rešitve, orodja in projektno vodenje za odpravljanje ugotovljenega in postavljanje poslovne odličnosti na dolgi rok. Vrhunske rezultate dosegamo z izdelavo pisnih standardov dela – soft in hard kompetenc na vseh nivojih podjetja in uvajanjem konsekvenc za tiste, ki se standardov ne držijo. Izdelujemo zmagovalne strategije dviga prodaje, razvijamo vodenjske kompetence do nivoja odličnosti in integriramo coaching platforme za integracijo in merjenje postavljenih standardov.