Coaching akademija

PROJEKT UVAJANJA COACHING PLATFORME V PODJETJA ZA DVIG PRODUKTIVNOSTI IN UČINKOVITOSTI ZAPOSLENIH

Coaching je veščina nenehnega izboljševanja, ki poteka znotraj podjetja in predstavlja najnovejšo metodo podpore zaposlenim. Coaching je podaljšana »roka« treningov – integracija naučenih znanj v veščine. Je metoda dela z zaposlenimi, ki sloni na temu, da coach vodi zaposlenega z vprašanji ter ga usmerja, da zaposleni sam najde rešitev za izziv s katerim se srečuje. Cilj coaching akademije je oblikovati bolj samostojnega in samozavestnega zaposlenega z nenehnim razvijanjem njegovih kompetenc.

Projekt coaching akademije traja leto dni z dinamiko izvedbe po dogovoru.  Vsak modul coaching akademije se zaključi z izpitom (pisni in praktični del). S tem zagotovimo odličen nivo znanj in veščin za uspešno opravljanje coachinga. V tem času mentoriramo coache in pomagamo, da se coaching uspešno integrira v delovno okolje. Spremljanje vsebuje izdelavo akcijskih načrtov skupaj s coachi in dajanje feedbacka  da se coaching začne izvajati bolj samostojno. Izvajamo on-site coaching na realnih primerih s strankami v delovnem okolju za dvig prodajnih in vodenjskih veščin.

 

CILJI COACHING AKADEMIJE

 • Integracija znanj v veščine
 • Odpravljenje komforta in reaktivnosti zaposlenih
 • Dvig produktivnosti in učinkovitosti zaposlenih
 • Dvig motivacije zaposlenih
 • Lažje delo z zaposlenimi
 • Manj čustvenih zapletov
 • Večje zadovoljstvo zaposlenih
 • Boljši prodajni in vodenjski rezultati
 • Bolje opolnomočeni zaposleni

 

METODA DELA

 • Vrhunska – zahtevna, dinamična, učinkovita.
 • Interaktivno delo – udeleženci 100 % aktivni.
 • Prilagajanje realnim situacijam iz tekočega dela in iskanje rešitev za konkretne izzive.
 • Igranje vlog, kondicijski trening, demonstracijske vaje, action learning (20% trener – 80% udeleženci).
 • Izdelava individualnih akcijskih načrtov in aktivnosti za udeležence.
 • Individualni pristop ne glede na to, da gre za delo v skupini.