Akademija vodenja

POT DO VODENJSKE ODLIČNOSTI

Vodenjska akademija zajema vse vloge vodenja in veščine, potrebne za doseganje odličnosti v vodenju. Trening vodenjske akademije je usmerjen v prehod iz upravljanja v vodenje. Cilj treninga je sprementi razmerje vodenja in upravljanja ter več fokusa dati opolnomočenju zaposlenih – razvijanju kompetenc ter dvigu njihove produktivnosti in učinkovitosti.

 

CILJI AKADEMIJE VODENJA

 • Razviti zavedanje pomembnosti vodenja
 • Natrenirati vodenjske vloge do komfortnega izvajanja
 • Dvigniti nivo zahtevnosti pri vseh vodenjskih vlogah.
 • Spremeniti mind-set udeležencev, njihovih navad in komforta
 • Dvigniti učinkovitost in produktivnost zaposlenih
 • Izboljšati komunikacijo v vodenju
 • Uspešno izvajati vse vodenjske dogodke.
 • Razviti 15 ključnih vodenjskih kompetenc
 • Dvigniti svojo vodenjsko kredibilnost in integriteto
 • Poslati »Role model«
 • Naučiti se vodenjski coaching za lažje reševanje izzivov zaposlenih
 • Odpravljati komfort in reaktivnost zaposlenih.
 • Z dvigom učinkovitosti in produktivnosti bistveno izboljšati rezultate dela in motivacije.
 • Oblikovati ali preoblikovati korporativno kulturo podjetja.

 

METODA DELA

 • Vrhunska – zahtevna, dinamična, učinkovita.
 • Interaktivno delo – udeleženci 100 % aktivni.
 • Prilagajanje realnim situacijam iz tekočega dela in iskanje rešitev za konkretne izzive.
 • Igranje vlog, kondicijski trening, demonstracijske vaje, action learning (20% trener – 80% udeleženci).
 • Izdelava individualnih akcijskih načrtov in aktivnosti za udeležence.
 • Individualni pristop ne glede na to, da gre za delo v skupini.