PRODAJNA KONFERENCA ZA NEPREMIČNINSKE AGENCIJE – drugi dogodek

Predavatelji:

Na Stratos akademiji organiziramo konferenco za dvig učinkovitosti dela in bistveno boljše prodaje v nepremičninskih agencijah.

Glede na dejstvo, da posamezniki še vedno v veliki večini raje sami prodajajo in kupujejo nepremičnine, kot da bi sodelovali z agencijo in glede na dejstvo, da imajo agenti izzive glede prodaje in pogajanj s strankami, smo na Stratos akademiji identificirali vzroke za to in oblikovali program – Prodajna konferenca za nepremičninske agencije, katere namen je naučiti se:

Kako zvabiti stranke na vašo agencijo
Dvigniti prodajne rezultate
Skrajšati prodajne procese
Dvigniti zadovoljstvo strank
Bistveno izboljšati komunikacijske izzive s strankami
Dvigniti kredibilnost agenta
Bistveno lažje in hitreje zaključevati prodajo
Izboljšati in dvigniti pogajalsko moč agenta – najnovejše strategije pogajanj glede provizij
Uspešno pridobivati nove stranke – hunting aktivnosti – najnovejši standardi
Zvišati lojalnost strank
Po dolgoletnemu sodelovanju z nepremičninskimi agencijami smo identificirali glavna področja in izzive, ki jih imajo agenti pri svojem delu ter program konference usmerili na oblikovanje konkretnih in praktičnih strategij in rešitev za le teh.

Glede na inicialni mystery client, ki smo ga opravili v večjem številom nepremičninskih agencij v Sloveniji,
Vabljeni!

PRIJAVITE SE NA DOGODEK

Registrirajte se

  Glede na inicialni mystery client, ki smo ga opravili v večjem številom nepremičninskih agencij v Sloveniji, nepremičninski agenti  pri svojem delu večinoma:

  preveč govorijo in predolgo razlagajo,
  prehitro ponujajo in predlagajo,
  stranko slabo in selektivno poslušajo,
  premalo sprašujejo in raziskujejo, da bi stranko v celoti razumeli,
  ne ugotovijo potreb, želja in bolečine stranke do konca in posledično ne ponujajo pravih rešitev,
  prehitro popuščajo pri provizijah in v pogajanjih,
  srečujejo se z izzivi kako prodati dodano vrednost, imeti posrednika pri posredovanju z nepremičninami – »zakaj se odločiti prodati nepremičnino preko nepremičninskega posrednika?«,
  prepočasi podajajo feedback strankam – se prepočasi odzivajo ali ga sploh ne podajo,
  nimajo veščin reševanja ugovorov in izgovorov (npr. ko stranka po ogledu reče: »vam zagotovo sporočim, v vsakem primeru.«, »bomo še malo premislili in vam sporočimo.«, »se bova doma še malo pogovorila, pa vas pokličemo.«) to sprejmejo in ne gredo v zavezo stranko, oz. jo pustijo oditi,
  ne zaključujejo posla, ker ne znajo reševati ugovorov in izgovorov,
  prehitro odnehajo po nekaj klicih, ko se stranka ne oglasi.
  Treninge za nepremičninske agente bodo izvajali profesionalni trenerji z dolgoletnimi izkušnjami dela in poučevanja nepremičninskih agentov.